sábado, 6 de mayo de 2017

Prevención de Drogodependencias

O martes 2de maio , comezamos con 6º curso o Programa de Prevención de Drogodependencias do Concello de Vigo, que vai ter tres sesións máis os próximos tres martes do mes de maio. O Equipo de Prevención de drogodependencias do Concello de Vigo vén desenvolvendo diferentes programas preventivos, dos que os obxectivos fundamentais son: 
Promover unha conciencia social sobre a importancia dos problemas, os danos e os custes relacionados coas drogas. 
Potenciar o desenvolvemento integral das persoas.
 Fomentar as capacidades e habilidades persoais que faciliten actitudes e comportamentos de rechazo ante a oferta de drogas.
Ofrecer altenativas de vida e lecer saudable
Fomentar a autoestima: